बारामती हादरले! लहान बाळाचा कान तोडलेले मुंडके, धड रस्त्यावर आढळले

बारामती: लहान बाळाचा खून करून त्याचे मानेपासून खालील धड नसलेले व उजव्या बाजूचा कान तोडलेले मुंडके आढळून आल्याने बारामतीमध्ये एकच

Read more
Translate »